3
6
8
6
2
4
1

Skimmelsvampsanering

Skimmelsanering hos Scandic Entreprise

Scandic Entreprise har siden 2010 beskæftiget sig med saneringsopgaver i forbindelse med skimmelsvampe i bygninger.

Vi tilbyder et stort udvalg i skimmelsvampe behandlingsmetoder som både kan anvendes individuelt eller som kombination.

Processen ved skimmelsanering

Når skimmelsvampe skaden er sket og det er besluttet at foretage en skimmelsanering, er den næste opgave at få kortlagt omfanget af skaden, det vil sige at få registreret hvilke bygningsdele der er angrebet af skimmelsvamp, samt at finde årsagen til at skimmelsvampen/fugten er opstået, herefter affugtes bygningen og til sidst fjernes skimmelvæksten.

Før Skimmel saneringen:

Løst inventar fjernes og rengøres, eventuelle faste møbler og inventar dækkes af i de pågældende rum inden saneringen, så de ikke tager skade under processen. Områderne afgrænses så skimmelsporene ikke spredes, og der opstilles luftrenser med specialfilter, ved kraftigt skimmelsvampe inficerede materialer kasseres disse.

Efter skimmelsvampe sanering:

Efter endt skimmelsanering foretages en grundig slut rengøring af områderne med en specialstøvsuger. Det sker for at fjerne eventuelle rester af skimmelsporer, der kan ligge i støv opstået under skimmel saneringen. Herefter kan håndværker overtage arbejdsområdet, og rengjort løst inventar kan sættes på plads.

Kontrolmåling og dokumentation:

Efter skimmelsvampesanering skal der laves kontrolmålinger med Mycometer eller anden form for anerkendt test, af de tidligere skimmelsvampe kontaminerede bygningsdele, og den ansvarlige godkender området. Ved afleveringen af saneringsarbejdet afleveres kvalitetssikringsrapport, som dokumenterer, at de tilbageværende bygningsdele er fri for skimmelsvamp.

Vælger du at få Scandic Entreprise til at foretage skimmelsvampe sanering anbefaler vi brugen af Protox produkter, da de ikke efterlader nogen skadelig restkemi i inde miljøet.

Scandic Entreprise udarbejder rapporter, for både bygherrer og rådgivere.

Vi afgiver tilbud på en skimmel-registrering og udarbejder samtidig arbejde og tidsplan.

Hvor findes skimmelsvamp?

Sundhedsstyrelsen oplyser om de helbredsmæssige aspekter vedrørende skimmelsvamp, og Statens Byggeforskningsinstitut har samlet stor viden om skimmelsvamp i bygninger. På hjemmesiden Skimmel.dk findes også mange oplysninger og henvisninger.