Køge Handelsskole, Plejehjemmet Nørremarken, Stensbjerg Huse, 4600 Køge       PERIODE: 05/2016 – 06/2016 

Wicotec Kirkebjerg A/S udfører – i One Company med Aarsleff – forsyning af fjernvarme fra varmeværk til forbruger i Køge området, da Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), udvider forsyningsnettet til at omfatte Køge by og omegn. Hidtil har Køge været en naturgas-by, men med udvidelsen konverteres der fra gas- eller olieopvarmning til fjernvarmeopvarmning, via en varmeveksler Læs mere her

Køge handelsskole er på i alt 3.200 kvadratmeter og fordeler sig på fire niveauer fra kælder til 3. sal, hvor der på taget er etableret en tagterrasse med grønne arealer i forskudte niveauer.

Plejehjemmet Nørremarken består af 63 lyse boliger, der ligger i et naturskønt område ved Køge Ås. Der er tre beboelsesfløje med egne spise– og opholdsmuligheder tæt på boligerne. Boligerne er på 40 m² (inkl. fællesarealer) og i den nye fløj, der blev bygget i 2010, er boligerne på 60 m² (inkl. fællesarealer) og udlejes i DAB-regi. Beboelsesfløjene omslutter en dejlig have med terrasser, der bruges til socialt samvær.

Stensbjerg Huse ligger centralt ved Ølby Station og Ølby Butikscenter. Bebyggelsen består af henholdsvis etagehuse, rækkehuse og punkthuse.

Bygherre

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Entreprenør

Wicotec Kirkebjerg A/S

Rådgivende ingeniør

Rambøll/COWI

Scandic Entreprise udfører

Nedrivning/ nedskæring af kedelanlæg i 3-4 centraler.

Fjernelse og bortskaffelse af olietank, skorstene og aftræksrør, kedler, rør, pumper, varmtvandsbeholdere mv.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter