Tingbjerg afd. 1-41, E4 – 2700 Brønshøj PERIODE: 05/2016 – 08/2018 

FSBbolig renoverer boliger i Brønshøj.

Denne sag omhandler E4, og indeholder saneringsarbejder inklusive supplerende arbejder samt forebyggende foranstaltninger for yderligere skimmel.

Projektet indeholder også udførsel af nye køkkener samt totalrenovering af badeværelser.

Der udføres endvidere ventilationsarbejder samt tilkobling til ventilationsaggregat i trappeopgang udført under samme projekt i indeliggende boliger, ventilation. Arbejderne udføres udelukkende i de boliger der støder op til en gavl og kun i 12 af blokkene dvs. 69 boliger.

Yderligere indeholder entreprisen etablering tilgængelighedsboliger med nye køkkener og badeværelser med følgearbejder i stue etagen i en blok, 8 boliger.

Bygherre

FSBbolig

Entreprenør

Adserballe & Knudsen A/S

Scandic Entreprise udfører

Nedrivning af lette trævægge

Nedrivning af indvendige døre

Nedrivning af forsatsvægge mod gavlydervæg

Udvidelse af dørhuller i murede indervægge

Optagning af eksisterende trægulve inkl. fodpaneler

Nedrivning af eksisterende køkkener

Nedrivning af vægfliser inkl. asbestholdig fliseklæber i køkkener

Nedrivning af indbygningsskabe og garderobeskabe

Nedrivning af skabsvægge; 2 store og 3 små skabe

Nedrivning af koksvægge på badeværelser

Nedrivning af vægfliser inkl. asbestholdig fliseklæber på badeværelser

Ophugning af gulve på badeværelser

Nedrivning af asbestholdige ventilationskanaler

Skimmelsanering

Fjernelse af blyholdig maling

Fjernelse af blyholdig maling på altanbunde

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter