AKB Jagtvej Karrè 2,                   København N. PERIODE: 05/2016 – 12/2016 

Denne sag omhandler ombygning af radiatoranlæg

Bygherre

KAB

Entreprenør

Christoffersen & Knudsens Eftf. ApS

Scandic Entreprise ApS udfører

Demontering og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg herunder fordelingsledninger på loft og i kælder, sikkerhedsledninger, overløb, stigstrenge og radiatorer

Demontering og bortskaffelse af 2 stk. eksisterende varmevekslere inkl. tilhørende rørføring for centralvarme og fjernvarme inkl. rørføring frem til cirkulationspumper m.m.

Demontering og bortskaffelse af 5 benet brugsvandsveksler, trykekspansionsbeholder og inkl. tilhørende rørføring

Demontering og bortskaffelse af samtlige brugsvandsrør og komponenter i varmecentralen frem til eksisterende hovedledninger ved overgang til rustfri stålrør installationer

Sanering, bortskaffelse og deponering af asbestholdig isoleringsmateriale i kælder, varmecentral inkl. Installationer på lofter

Demontering og bortskaffelse af asbestholdig rørbøsninger i lejligheder

Demontering og fjernelse af eksisterende isolering på 2 stk. 4000 lt. Varmtvandsbeholdere

Bortskaffelse og deponering af PCB holdige isoleringsmateriale fra kælder og på loft

Håndtering af PCB, bly og kviksølv i maling på brugsvandsinstallationer i lejligheder

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter