A/B Hessensgade m.fl. København PERIODE: 05/2015 – 06/2015

Renovering af tag, afløb og brugsvand

Bygherre

Andelsboligforeningen Hessensgade, m.fl. 2300 København S

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Metal ApS udfører

Nedtagning af asbestholdigt eternitskiffertag

Nedtagning af ovenlysvinduer

Afdækning af loftrum

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter