A/B Carlsborg, København V. PERIODE: 04/2015 – 08/2015

Denne sag omhandler renovering af tag, facader og rørinstallationer.

Bygherre

1967 – AB Carlsborg

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Metal ApS udfører

Nedrivning af tegltag inkl. lægter og undertag

Fjernelse af skotrender

Nedtagning af tagvinduer

Afdækning af loftrum

Punktsanering af enkelte rør-installationer i kælder

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter