Bellahøj Kirke, 2700 Brønshøj PERIODE: 06/2016 – 07/2016  

Bellahøj & Utterslev Menighedsråd om- og udbygger Bellahøj Kirke. Projektet omfatter opførelse af to tilbygninger og ombygning i den nuværende kirkebygning. Tilbygningernes samlede størrelse forventes at være ca. 400 kvm, og ombygningerne i kirkebygningen forventes at berøre ca. 250 kvm. Tilbygningerne vil indeholde kontorfaciliteter, mødesal, køkkenfaciliteter mv. Ombygningerne drejer sig hovedsageligt om sammenlægning af rum og etablering af nye toiletfaciliteter. Ombygningerne omfatter indgreb i bærende konstruktioner. I projektet vil der indgå ændring og reetablering af de omkringliggende udearealer.

Denne sag omhandler om- og udbygning af Bellahøj Kirke.

Bygherre

Bellahøj & Utterslev Menighedsråd

Entreprenør

SB Entreprise A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Demontering og bortskaffelse af lofter

Opbrydning og bortskaffelse af gulve af laminat, terrazzo, klinker og vinyl m.m.

Nedrivning og bortskaffelse af vægge

Demontering og bortskaffelse af glasparti ved hovedindgang

Demontering og bortskaffelse af eksisterende køkken

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter