3
6
8
6
2
4
1

Øvrige kompetencer (tag-, facade-, vinduesrenovering, skure m.m.)

Linked_logo

Renovering af varmeanlæg – Køge Handelsskole, Plejehjemmet Nørremarken, Stensbjerg Huse, 4600 Køge

Køge Handelsskole, Plejehjemmet Nørremarken, Stensbjerg Huse, 4600 Køge       PERIODE: 05/2016 – 06/2016 

Wicotec Kirkebjerg A/S udfører – i One Company med Aarsleff – forsyning af fjernvarme fra varmeværk til forbruger i Køge området, da Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), udvider forsyningsnettet til at omfatte Køge by og omegn. Hidtil har Køge været en naturgas-by, men med udvidelsen konverteres der fra gas- eller olieopvarmning til fjernvarmeopvarmning, via en varmeveksler Læs mere her

Køge handelsskole er på i alt 3.200 kvadratmeter og fordeler sig på fire niveauer fra kælder til 3. sal, hvor der på taget er etableret en tagterrasse med grønne arealer i forskudte niveauer.

Plejehjemmet Nørremarken består af 63 lyse boliger, der ligger i et naturskønt område ved Køge Ås. Der er tre beboelsesfløje med egne spise– og opholdsmuligheder tæt på boligerne. Boligerne er på 40 m² (inkl. fællesarealer) og i den nye fløj, der blev bygget i 2010, er boligerne på 60 m² (inkl. fællesarealer) og udlejes i DAB-regi. Beboelsesfløjene omslutter en dejlig have med terrasser, der bruges til socialt samvær.

Stensbjerg Huse ligger centralt ved Ølby Station og Ølby Butikscenter. Bebyggelsen består af henholdsvis etagehuse, rækkehuse og punkthuse.

Bygherre

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Entreprenør

Wicotec Kirkebjerg A/S

Rådgivende ingeniør

Rambøll/COWI

Scandic Entreprise udfører

Nedrivning/ nedskæring af kedelanlæg i 3-4 centraler.

Fjernelse og bortskaffelse af olietank, skorstene og aftræksrør, kedler, rør, pumper, varmtvandsbeholdere mv.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Finsenshave

Finsenshave, 2000 Frederiksberg       PERIODE: 06/2016 

Finsenshave er opført i 1963 og består af fire bygninger med i alt 147 boliger.

Bygning 1 – beliggende Finsensvej 143-145 og Sønderjyllands Alle 18. Bygningen indeholder 27 boliger fordelt på 5 etager samt kælder. Stueetagen er indrettet til og registreret som erhvervsareal.

Bygning 5 – beliggende Nis Lorenzens Vej 1-11. Bygningen indeholder ligeledes 60 boliger fordelt på 5 etager samt kælder.

Bygning 6 – beliggende Finsensvej 127-137. Bygningen indeholder 60 boliger fordelt på 5 etager samt en kælder. Bygning 7 – beliggende Finsensvej 139-141. Bygningens lokaler er registreret som erhvervsareal og anvendes til teater og lokalkontor. Bygningen er i to etager samt kælder.

Denne sag omhandler renovering af installationer og erhvervslejemål.

Bygherre

Frederiksberg Forenede Boligselskab v./ KAB

Entreprenør

Christoffersen & Knudsen ApS

Scandic Entreprise ApS udfører 

Fjernelse af eksisterende facadeklinker
Fjernelse af baldakiner blok 1 og blok 7

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B Frederiksborggade 39

A/B Frederiksborggade 39, 1360 København PERIODE: 03/2016 – 04/2016

Denne sag omhandler demontering og bortskaffelse af 74 vinduer

Bygherre

A/B Frederiksborggade 39

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Demontering og bortskaffelse af 74 vinduer

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Nedrivning af bygninger, Vindinge Sognehus

Vindinge Sognehus, Tingvej 12, 4000 Roskilde PERIODE: 03/2016 – 04/2016

Denne sag omhandler nedrivning af eksisterende bygninger.

Bygherre

Vindinge sogneråd

Arkitekt

Cornelius + Vöge ApS

Scandic Entreprise ApS udfører

Miljøsanering af malede overflader og fliser indeholdende bly og pcb.

Totalnedrivning af 2 huse på hhv. 135 kvm. og 68 kvm.

Fjernelse af udvendige chaussesten.

Nedrivning af betonfundament.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Ombygning til boliger, Grønnehaven blok 2, AAB afd.107

AAB afd. 107, Lundebjerggårdsvej 14, 2740 Skovlunde  PERIODE: 03/2016 – 04/2016

Boligforeningen AAB ombygger til boliger.

Sagen omfatter ombygning af den tidligere børnehave Grønnegården for etablering af tre lejligheder og et kontor.

Afdeling 107 – Grønnehaven er med sine 398 boliger èn af de store i AAB.

Bygherre

Boligforeningen AAB

Entreprenør

Juul & Nielsen A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Nedrivning af fliser i køkken og bad

Udtagning af døre

Fjernelse af tapet og maling på vægge

Fjernelse af skillevægge

Optagning og bortskaffelse af eksisterende linoleumsgulvbelægninger og undergulve

Nedtagning og bortskaffelse af alle nedhængte lofter

Demontering af sanitetsgenstande og vandinstallationer på toiletter

Demontering og bortskaffelse af eksisterende køkken

Udtagning af eksisterende vinduesparti samt brystningsparti

Nedrivning af udvendige trapper

Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende halvsvingstrappe og trappeskillevægge

Nedrivning og bortskaffelse af skur

Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende hegn

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Tingbjerg afd. 1-43 – E6

Tingbjerg afd. 1-43 – E6, 2700 Brønshøj PERIODE: 02/2016 – 08/2016

FSBbolig renoverer boliger i Brønshøj.

Projektet omfatter renovering af afdeling 1-43 i Brønshøj, der indeholder 360 boliger. Klimaskærmen energioptimeres. Gavlboligerne udbedres og forebygges skimmelsvamp bl.a. vha. nyt ventilationsanlæg. Der skabes direkte adgang fra stuelejligheder til grønne uderum. Udearealer forskønnes og tilgængeligheden forbedres ved etablering af 3 elevatorer og bedre adgangsforhold. 18 boliger sammenlægges til 15 og man omlægger 8 andre boliger. 36 mindre boliger sammenlægges endvidere til 18 familieboliger.

Denne sag omhandler lejlighedssammenlægning af 18 boliger til 15, hvor boligerne samtidig totalrenoveres

Bygherre

FSB bolig

Entreprenør

Adserballe & Knudsen A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Etablering af byggeplads for egne aktiviteter

Nedtagning af tag

Blysanering og skimmelsanering i lejligheder

Afrensning af mursten

Afrensning for bly på altaner

Nedtagning af køkkener

Nedtagning af sanitet, samt skimmel- og asbestsanering i badeværelser

Optagning af gulve.

Udskæring af dørhuller og bærende vægge

Fjernelse af facader

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Lejerbo afd. 156-0 Tværbommen

2820 GENTOFTE PERIODE: 10/2015 – 05/2016

Lejerbo afd. 156-0, 2820 GENTOFTE
Lejerbo renoverer afd. 156-0 på Tværbommen i Gentofte. Projektet omfatter en ejendom med én blok med 3 etager, i alt 2671 kvm fordelt på 27 lejemål. Klimaskærmen skal renoveres og taget, vinduer, altaner og facader skal udskiftes, samt at badeværelser og parketgulve skal renoveres.

Bygherre

Lejerbo

Entreprenør

Ole Jepsen A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Asbestsanering herunder fjernelse af isolering under gulve i stuer.

Optagning af gulve.

Fjernelse af PCB-holdige fuger, samt afslibning af tilstødende murværk.

Nedrivning af skure.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, E/F Strandvejsgaarden

Strandvejsgaarden, Østerbro, 2100 Kbh. Ø. PERIODE: 08/2015 – 05/2016

Etablering af penthouse lejligheder og udskiftning af bla. varmeinstallationer i ejendommen EF Strandvejsgaarden, som består af 19 opgange og 199 lejligheder.

Denne sag omhandler tag, loft, kælder og rørinstallationer.

Bygherre

Strandvejsgården Penthouse A/S

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Nedrivning af tagkonstruktion, herunder tegltag, spær, lægter m.v.

Nedtagning af spidsloft.

Afrensning af dueekskrementer på loft.

Asbestsanering og demontering af rørinstallationer på loft, i kælder, og i beboede lejligheder.

Asbestsanering og demontering af rørgennemføringer i boliger.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B Hessensgade m.fl.

A/B Hessensgade m.fl. København PERIODE: 05/2015 – 06/2015

Renovering af tag, afløb og brugsvand

Bygherre

Andelsboligforeningen Hessensgade, m.fl. 2300 København S

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Metal ApS udfører

Nedtagning af asbestholdigt eternitskiffertag

Nedtagning af ovenlysvinduer

Afdækning af loftrum

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Tagrenovering, Kvartershuset – Borgbjergsvej 30

Borgbjergsvej 30, 2450 København SV. PERIODE: 05/2015 – 08/2015

Københavns Kommune og KAB renoverer og ombygger Kvartershuset i Sydhavnen.
Projektet omfatter istandsættelse af bygningens tag og ovenlys.

Bygherre

KAB S.M.B.A.

Entreprenør

Juul & Nielsen A/S

Scandic Metal ApS udfører

Udarbejdelse af saneringsplan i sammenråd med Dansk Miljø Analyse Aps.

Asbestsanering af 400 kvm. asbestforurenet loftrum herunder blæsning af luftblæsning af tegl, lægter, spær m.m.

Sanering af dueekstrementer på hannebåndsloft.

Nedrivning af ventilationsanlæg, murværk, tegltag, og ovenlysvinduer

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Side 1 af 2 1 2