3
6
8
6
2
4
1

Alle Nyheder

Linked_logo

Renovering af boliger, Toftebo I afd. 2903

Toftebo I afd. 2903,  Furesø   PERIODE: 06/2016 -10/2016

Værløse almennyttige Boligselskab består af 11 afdelinger, hvor der er familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og enkeltværelser. Boligselskabet hører til i Furesø Kommune.

Toftebo I er opført som etagehuse i tre etager med altaner. Denne sag omhandler renovering af altaner.

Bygherre

Værløse Almennyttige Boligselskab v/DAB

Entreprenør

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

Scandic Entreprise udfører

Miljøsanering af maling på altaner

Nedbrydning af eksisterende altanværn med udhæng

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Tingbjerg afd. 1-43, E4

Tingbjerg afd. 1-41, E4 – 2700 Brønshøj PERIODE: 05/2016 – 08/2018 

FSBbolig renoverer boliger i Brønshøj.

Denne sag omhandler E4, og indeholder saneringsarbejder inklusive supplerende arbejder samt forebyggende foranstaltninger for yderligere skimmel.

Projektet indeholder også udførsel af nye køkkener samt totalrenovering af badeværelser.

Der udføres endvidere ventilationsarbejder samt tilkobling til ventilationsaggregat i trappeopgang udført under samme projekt i indeliggende boliger, ventilation. Arbejderne udføres udelukkende i de boliger der støder op til en gavl og kun i 12 af blokkene dvs. 69 boliger.

Yderligere indeholder entreprisen etablering tilgængelighedsboliger med nye køkkener og badeværelser med følgearbejder i stue etagen i en blok, 8 boliger.

Bygherre

FSBbolig

Entreprenør

Adserballe & Knudsen A/S

Scandic Entreprise udfører

Nedrivning af lette trævægge

Nedrivning af indvendige døre

Nedrivning af forsatsvægge mod gavlydervæg

Udvidelse af dørhuller i murede indervægge

Optagning af eksisterende trægulve inkl. fodpaneler

Nedrivning af eksisterende køkkener

Nedrivning af vægfliser inkl. asbestholdig fliseklæber i køkkener

Nedrivning af indbygningsskabe og garderobeskabe

Nedrivning af skabsvægge; 2 store og 3 små skabe

Nedrivning af koksvægge på badeværelser

Nedrivning af vægfliser inkl. asbestholdig fliseklæber på badeværelser

Ophugning af gulve på badeværelser

Nedrivning af asbestholdige ventilationskanaler

Skimmelsanering

Fjernelse af blyholdig maling

Fjernelse af blyholdig maling på altanbunde

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, AKB Jagtvej Karrè 2

AKB Jagtvej Karrè 2,                   København N. PERIODE: 05/2016 – 12/2016 

Denne sag omhandler ombygning af radiatoranlæg

Bygherre

KAB

Entreprenør

Christoffersen & Knudsens Eftf. ApS

Scandic Entreprise ApS udfører

Demontering og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg herunder fordelingsledninger på loft og i kælder, sikkerhedsledninger, overløb, stigstrenge og radiatorer

Demontering og bortskaffelse af 2 stk. eksisterende varmevekslere inkl. tilhørende rørføring for centralvarme og fjernvarme inkl. rørføring frem til cirkulationspumper m.m.

Demontering og bortskaffelse af 5 benet brugsvandsveksler, trykekspansionsbeholder og inkl. tilhørende rørføring

Demontering og bortskaffelse af samtlige brugsvandsrør og komponenter i varmecentralen frem til eksisterende hovedledninger ved overgang til rustfri stålrør installationer

Sanering, bortskaffelse og deponering af asbestholdig isoleringsmateriale i kælder, varmecentral inkl. Installationer på lofter

Demontering og bortskaffelse af asbestholdig rørbøsninger i lejligheder

Demontering og fjernelse af eksisterende isolering på 2 stk. 4000 lt. Varmtvandsbeholdere

Bortskaffelse og deponering af PCB holdige isoleringsmateriale fra kælder og på loft

Håndtering af PCB, bly og kviksølv i maling på brugsvandsinstallationer i lejligheder

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B Landsdommergården

A/B Landsommergården, 2400 København NV. PERIODE: 05/2016 – 10/2016 

Andelsbo er en ejendomsadministration, som administrerer andelsboligforeninger og gårdlav, som er knyttet hertil, herunder også A/B Landsdommergården.

Denne sag omhandler udskiftning af radiatoranlæg i 76 boliger.

Bygherre

AB Landsdommergården v/Bestyrelsen Frimestervej 30-34 Landsdommervej 7-15, 2400 København NV

Entreprenør

Finn L. & Davidsen A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Asbestsanering ved isolering på varmerør

Asbestsanering ved bøsninger for varmerør

Nedtagning af eksisterende radiatoranlæg

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Tingbjerg afd. 1-43 – E2

Tingbjerg afd. 1-43 – E2, 2700 Brønshøj PERIODE: 03/2016 – 03/2018

FSBbolig renoverer boliger i Brønshøj. Denne sag omhandler E2.

Denne entreprise E2 indeholder ventilationsarbejder inklusive supplerende arbejder i denne forbindelse. Arbejder udføres ikke i de boliger der støder op til en gavl, men kun i de indeliggende boliger og kun i 11 af blokkene dvs. i 286 boliger.

Bygherre

FSB bolig

Entreprenør

Tømrer- og Snedkermester Børge Nielsen A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Fjernelse af tag, hvor der skal være ventilation

Nedrivning af asbestholdige ventilationskanaler

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Tak for et godt år i 2015 og på gensyn i 2016

Scandic Entreprise siger tak til alle kunder og samarbejdspartnere for et forrygende år med fokus på miljørigtige løsninger i byggeriet.

2015 har været et år præget af vækst og et særligt højt aktivitetsniveau. Igen i år er staben udvidet med en stribe nye dygtige kollegaer.

Der har været stor efterspørgsel efter vores kompetencer, så vi kan kun være både stolte over og godt tilfredse med det forløbne år. Mange store opgaver bla. indenfor almene boliger og erhvervsejendomme er afsluttet med succes.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2016.