3
6
8
6
2
4
1

Miljøsanering

Scandic Entreprise tilbyder professionel miljøsanering for asbest, PCB, skimmelsvamp, bly, kviksølv og andre sundhedsskadelige stoffer. Vi tager udgangspunkt i arbejdstilsynet, BAR bygge og anlæg, miljøstyrelsen, asbestforeningens vejledninger og lovgivning på området.

Vi arbejder ud fra vores kvalitetstyringssystem som er udviklet i samarbejde med arbejdsmiljørådgivere.

Miljøgruppen udfører effektiv registrering, prøveudtagning og sanering, og medarbejderne er særligt kvalificerede til at håndtere forurening med alle typer miljøfarlige stoffer og mikroorganismer.

Vi udfører miljøsanering i henhold til gældende lovgivning og Arbejdstilsynets vejledninger, Asbestforeningens vejledninger, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs vejledninger.

Få et overblik over vores referencer i miljøsanering

Miljøscreening

Ved screening af bygninger indsamles der prøver af mulige risici for farlige stoffer. Dette udføres af vore professionelle medarbejdere – og analyseres af anerkendte og akkrediteret analyseinstitutter. Resultaterne fra screeningen danner grundlag for en fyldestgørende miljøkortlægning, der sikrer den kommende proces en korrekt fremgangsmetode, som givetvis kan være forslag til en sanering. En miljøscreening og kortlægning giver dig tidligt i processen et overblik over om din bygning indeholder miljøfarlige stoffer.

Miljøkortlægning

Ved gennemgang af bygningen, udtages der prøver af bygningsdelene med risiko for miljøskadelige stoffer. Dette udføres af vores professionelle medarbejdere, – og analyseres af anerkendte og akkrediteret analyseinstitutter.

Om miljøforurening i byggematerialer

Vores Quick Guide er under udarbejdelse

Analyseinstitutter

Eurofins:

www.eurofins.dk

DJ Miljø & Geoteknik P/S: 

www.dj-mg.dk

Teknologisk Institut:

www.teknologisk.dk