3
6
8
6
2
4
1

Miljøsanering - side 2

Linked_logo

Renovering af boliger, AAB afd. 27

AAB afd. 27, 2700 Brønshøj PERIODE: 2015

Denne sag omhandler loft, kælder, gulve og rørinstallationer.

Bygherre

AAB afd. 27

Entreprenør

Finn L. & Davidsen A/S

Scandic Metal ApS  udfører

Registrering af asbestforekomst på loft.

Asbestsanering af rørinstallationer i kælder

Asbestsanering af gulve på loft

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

 

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B Ved Valby Station

A/B Ved Valby Station, København PERIODE: 08/2014 – 10/2014

Udskiftning af brugsvandinstallationer, faldstammer og varmeinstallationer i 5 ejendomme, herunder 37 lejemål.

Bygherre

A/B Ved Valby Station

Entreprenør

Christoffersen & Knudsen’ s Eftf. ApS

Scandic Metal ApS udfører

Asbestsanering og demontering af rørinstallationer

Udskiftning af faldstammer

Udskiftning af varmeinstallation

Asbestrengøring af loftrum inkl. beboereffekter

Asbestrengøring af alle kælderrum

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Renovering af boliger, E/F Forhåbnings Allè 17, A Frederiksberg

E/F Forhåbnings Allè 17 a, Frederiksberg PERIODE: 06/2014

Renovering af facader og udskiftning af vinduer

Bygherre

Ejerforeningen Forhåbningsholms allé 17 A-D

Entreprenør

Juul & Nielsen A/S

Scandic Metal ApS udfører

Fjernelse af PCB holdige fuger

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Renovering af almene boliger, Avedøre Stationsby Afd.Nord

Avedøre Stationsby Afd. Nord, Bymuren 2-124 m.fl. 2650 HVIDOVRE PERIODE: 05/2014 – 01/2016

Projektet omfatter renovering af almen boligafdeling bestående af ca. 550 rækkehuse og ca. 470 etageboliger opført i 1979. Projektet omfatter udskiftning af tag på etagehuse, nye badeværelser samt sammenlægning af 15 lejligheder og 15 hybler i etagehusene til 15 store lejligheder. Endvidere skal 62 opgange i etageboligerne have renoveret indgangspartier og maleristandsættelse af 62 hovedtrapper inkl. etablering af ovenlys til trappeopgange.

Bygherre

Avedøre Boligselskab

Entreprenør

NCC Construction Danmark A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Nedrivning/Skimmelsanering/Blysanering af 546 badeværelser i beboede rækkehuse.

Nedrivning og asbestsanering af 52 indgangspartier.

Nedrivning af 15.000 kvm. tag (asbestholdigt bølgeeternit)

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Fuglebakkens Varmelaug, Frederiksberg

Fuglebakkens Varmelaug, Frederiksberg PERIODE: 05/2014 – 2015

Konventering til individuel fjernvarmeforsyning.

Denne sag omhandler asbestsanering og demontering af varmeinstallationer.

Bygherre

I/S Fuglebakkens Varmelaug

Ingeniør

Peter Schmidt – rådg. ingeniørfirma

Scandic Metal ApS udfører

Asbestsanering og demontering af rørinstallationer

Asbestsanering og demontering af varmtvandsbeholdere

Asbestsanering og boring af rørgennemføringer i vægge.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Renovering af varmecentral, Glostrup Andelsboligforening afd. 3

Glostrup Andelsboligforening, Dalvangsvej 54 Afdeling 3, 2600 Glostrup PERIODE: 05/2014 – 07/2014

Projektet omfatter renovering af varmecentralen i Glostrup Andelsboligforenings afdeling 3.

Bygherre

Glostrup Andelsboligforening

Entreprenør

Christoffersen & Knudsen Eftf. ApS

Scandic Metal ApS udfører

Asbestsanering af varmecentraler herunder fjernelse af asbestholdig isolering på rør og varmtvandsbeholdere.

Demontering af varmeinstallationer.

Nedskæring af varmtvandsbeholdere.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B Torvebo

A/B Torvebo, København PERIODE: 04/2014 – 10/2014

Projektet omhandler udskiftning af tekniske installationer i 175 boliger inkl. kælder og loft.

Denne sag omhandler udskiftning af vandinstallationer og centralvarmeanlæg.

Bygherre

A/B Torvebo

Entreprenør

Finn L. & Davidsen A/S

Scandic Metal ApS udfører

Asbestsanering og demontering af brugsvandsrør i kælder og på loft

Asbestsanering og demontering af varmerør i kælder, på loft, og i beboede lejligheder.

Demontering af varmerør og radiatorer i lejligheder.

Asbestrengøring af kælder og loft

Udtagning af asbestprøver

Rydning og asbestrengøring af beboerrum.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Tagrenovering, Boligforeningen AAB afd. 54

Boligforeningen AAB afd. 54, Hedeparken 173 A, 2750 Ballerup PERIODE: 08/2013 – 03/2014

Boligforeningen AAB renoverer taget. Projektet omfatter renovering af tag på 19 boligblokke af i alt 20.000 – 25.000 kvm tagflader, samt option på montering og idriftsættelse af solcelleanlæg på de 7 sydvendte tagflader på op til ca. 5.000 kvm. Afdeling 54 består af 19 stk. 4-etagers boligblokke med 944 almene boliger. Taget består af asbestholdige bølgeeternitplader.

Bygherre

Boligforeningen AAB afd. 54

Entreprenør

B. Nygaard Sørensen A/S

Scandic Metal ApS udfører

Udarbejdelse af saneringsprocesser i sammenråd med Alectia A/S ifm. asbestforurening af lofter.

Asbestsanering af 20.000 kvm. loft.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B Kongens Vænge

A/B Kongens Vænge, København PERIODE: 2013-2014

Udskiftning af varmeinstallationer i ejendommens 14 opgange og 288 lejemål inkl. kælder og teknikrum.

Denne sag omhandler loft, kælder, beboede lejligheder og teknikrum

Bygherre

Carlsbergfondet

Entreprenør

Finn L. & Davidsen A/S

Scandic Metal ApS udfører

Asbestsanering, blysanering og demontering af rørinstallationer på loft, i kælder, og i beboede lejligheder.

Asbestsanering og demontering af rørgennemføringer i boliger

Demontering af rør, kedler og varmtvandsbeholdere i teknikrum

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Side 2 af 2 1 2