3
6
8
6
2
4
1

Miljøsanering

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B UTIL

A/B UTIL, København S. PERIODE: 05/2016 – 08/2016 

Denne sag omhandler Asbestsanering og nedrivning af varmerør.

Bygherre

AB UTIL

Entreprenør

Bentsen VVS ApS

Scandic Entreprise ApS udfører

Asbestsanering ved isolering på varmerør

Asbestsanering ved bøsninger på varmerør

Nedtagning af eksisterende fordelings- og forbrugsanlæg

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Boligselskabet Birkebo afdeling 5, Skovgårdsparken

Boligselskabet Birkebo afd. 5, Birkerød PERIODE: 04/2016 

Boligselskabet Birkebo renoverer Skovgaardsparken i Birkerød.

Projektet omfatter renovering af varme- og brugsvandsinstallationer i Skovgaardsparken.

Bygherre

Boligselskabet Birkebo c/o Boligkontoret Danmark

Entreprenør

Poul Sejr Nielsen VVS A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Demontering af brugsvand- og varmeinstallationer i 7 blokke

Asbestsanering af brugsvand- og varmeinstallationer i 7 blokke

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Renovering af boliger, Ordrup Jagtvej 26-30 og 44

Ordrup Jagtvej 26-30 og 44,  2920 Charlottenlund PERIODE: 03/2016 – 04/2016

Renoveringen af vand- og afløbsinstallationer i ejendommen er gået igang.

Denne sag omhandler asbestsanering af vandinstallationer i kælder, samt prøvetagning af rørbøsning i etageadskillelsen.

Bygherre

Vilhelm og Charlotte Holstebros Legat

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Prøvetagning af gammel rørbøsning i etageadskillelsen

Asbestsanering af vandinstallationer i kælder

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Nedrivning af bygninger, Vindinge Sognehus

Vindinge Sognehus, Tingvej 12, 4000 Roskilde PERIODE: 03/2016 – 04/2016

Denne sag omhandler nedrivning af eksisterende bygninger.

Bygherre

Vindinge sogneråd

Arkitekt

Cornelius + Vöge ApS

Scandic Entreprise ApS udfører

Miljøsanering af malede overflader og fliser indeholdende bly og pcb.

Totalnedrivning af 2 huse på hhv. 135 kvm. og 68 kvm.

Fjernelse af udvendige chaussesten.

Nedrivning af betonfundament.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Tingbjerg afd. 1-43 – E6

Tingbjerg afd. 1-43 – E6, 2700 Brønshøj PERIODE: 02/2016 – 08/2016

FSBbolig renoverer boliger i Brønshøj.

Projektet omfatter renovering af afdeling 1-43 i Brønshøj, der indeholder 360 boliger. Klimaskærmen energioptimeres. Gavlboligerne udbedres og forebygges skimmelsvamp bl.a. vha. nyt ventilationsanlæg. Der skabes direkte adgang fra stuelejligheder til grønne uderum. Udearealer forskønnes og tilgængeligheden forbedres ved etablering af 3 elevatorer og bedre adgangsforhold. 18 boliger sammenlægges til 15 og man omlægger 8 andre boliger. 36 mindre boliger sammenlægges endvidere til 18 familieboliger.

Denne sag omhandler lejlighedssammenlægning af 18 boliger til 15, hvor boligerne samtidig totalrenoveres

Bygherre

FSB bolig

Entreprenør

Adserballe & Knudsen A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Etablering af byggeplads for egne aktiviteter

Nedtagning af tag

Blysanering og skimmelsanering i lejligheder

Afrensning af mursten

Afrensning for bly på altaner

Nedtagning af køkkener

Nedtagning af sanitet, samt skimmel- og asbestsanering i badeværelser

Optagning af gulve.

Udskæring af dørhuller og bærende vægge

Fjernelse af facader

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, Lejerbo afd. 156-0 Tværbommen

2820 GENTOFTE PERIODE: 10/2015 – 05/2016

Lejerbo afd. 156-0, 2820 GENTOFTE
Lejerbo renoverer afd. 156-0 på Tværbommen i Gentofte. Projektet omfatter en ejendom med én blok med 3 etager, i alt 2671 kvm fordelt på 27 lejemål. Klimaskærmen skal renoveres og taget, vinduer, altaner og facader skal udskiftes, samt at badeværelser og parketgulve skal renoveres.

Bygherre

Lejerbo

Entreprenør

Ole Jepsen A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Asbestsanering herunder fjernelse af isolering under gulve i stuer.

Optagning af gulve.

Fjernelse af PCB-holdige fuger, samt afslibning af tilstødende murværk.

Nedrivning af skure.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, E/F Strandvejsgaarden

Strandvejsgaarden, Østerbro, 2100 Kbh. Ø. PERIODE: 08/2015 – 05/2016

Etablering af penthouse lejligheder og udskiftning af bla. varmeinstallationer i ejendommen EF Strandvejsgaarden, som består af 19 opgange og 199 lejligheder.

Denne sag omhandler tag, loft, kælder og rørinstallationer.

Bygherre

Strandvejsgården Penthouse A/S

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Entreprise ApS udfører

Nedrivning af tagkonstruktion, herunder tegltag, spær, lægter m.v.

Nedtagning af spidsloft.

Afrensning af dueekskrementer på loft.

Asbestsanering og demontering af rørinstallationer på loft, i kælder, og i beboede lejligheder.

Asbestsanering og demontering af rørgennemføringer i boliger.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, E/F Mariendalshave

E/F Mariendalshave, Frederiksberg PERIODE: 07/2015  – 04/2016

E/F Mariendalshave renoverer boliger.

Denne sag omhandler rørinstallationer og varmtvandsbeholdere i varmecentraler.

Bygherre

E/F Mariendalshave

Entreprenør

Finn L. & Davidsen A/S

Scandic Metal ApS / Scandic Entreprise ApS udfører

Asbestsanering af rørinstallationer

Demontering af varmtvandsbeholdere i varmecentraler

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Linked_logo

Renovering af boliger, Bispevænget afd. 0209

Bispevænget afd. 0209, København PERIODE: 07/2015 – 08/2015

Denne sag omhandler renovering af brugsvandinstallationer i kælder, loft og beboede lejligheder.

Bygherre

Boligselskabet AKB afd. 0209 Bispevænget

Entreprenør

Christoffersen & Knudsens Eftf. ApS

Scandic Metal ApS udfører

Asbestsanering og demontering af rørinstallationer i kælder, på loft, og i beboede lejligheder.

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

Linked_logo

Renovering af boliger, A/B Carlsborg

A/B Carlsborg, København V. PERIODE: 04/2015 – 08/2015

Denne sag omhandler renovering af tag, facader og rørinstallationer.

Bygherre

1967 – AB Carlsborg

Entreprenør

Rebo A/S

Scandic Metal ApS udfører

Nedrivning af tegltag inkl. lægter og undertag

Fjernelse af skotrender

Nedtagning af tagvinduer

Afdækning af loftrum

Punktsanering af enkelte rør-installationer i kælder

Printervenligt referenceblad

Få et overblik over vores igangværende projekter

 

Side 1 af 2 1 2