3
6
8
6
2
4
1

Indvendig nedrivning

Scandic Entreprise udfører indvendige nedrivninger som selektiv nedrivning

Indvendig udføres som selektiv nedrivning. Ved selektiv nedrivning forståes at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner. Dette sker på byggepladsen inden bortskaffelse med henblik på størst mulig grad af genanvendelse.

Først udtages farlige stoffer såsom asbest, PCB og kemikalier. Herefter udtages materialer til direkte genanvendelse, inventar og effekter.

Se mere under miljøsaneringer

Herefter nedtages lofter, vægge, etageadskillelser m.v. Af hensyn til arbejdsmiljø benyttes i størst muligt omfang minimaskiner monteret med klippe-, knuse- og sorteringsværktøjer. Motordrevne maskiner er monteret med katalysatorer. Der benyttes ligeledes el-drevne maskiner.

Alt affald bortkøres til kommunale godkendte modtagestationer af godkendte transportører. Deponi og transport dokumenteres jf. vort kvalitetsikringssystem.

Scandic Entreprise udfører alle former for indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver. Ligeledes foretages fjernelse af produktionsudstyr i fabriksanlæg og tekniske installationer.

Vi står klar med den nødvendige ekspertise der skal til for at blive din ideelle samarbejdspartner.

Få et overblik over vores referencer i indvendige nedrivninger