3
6
8
6
2
4
1

Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø

Politik

Det er Scandic Entreprise`s målsætning at vore kunder oplever os som en mijøbevidst virksomhed, der inden for vores område er i front i udviklingen.

Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vor adfærd som i vores ydelser

Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Vi forpligter os til løbende forbedringer, reduktion af forurening og forebyggelse af arbejdsskader.

Scandic Entreprise ønsker at arbejde for:

  • At vejlede og råde vore kunder om mijømæssige konsekvenser.
  • At genbruge i så stort omfang, det er muligt.
  • At vi løbende orienterer os om nye tiltag inden for maskiner/værktøj
  • At indkøbe maskiner/værktøj med særlig fokus på at forebygge nedslidning af muskler og skelet.
  • At forebygge arbejdsskader og ulykker ved at fremme arbejdsmetoder, som mindsker udsættelse for tunge løft, nedstyrtningsfare, samt støv og støj.
  • At undgå engagementer, som vi skønner er miljømæssige uforsvarlige
  • At fremme arbejdsmetoder med, som ikke forurener omgivelserne med unødvendig støv og vibrationer, samt mindske risiko for udsættelse af skadelige kemiske produkter.
  • At firmaets holdning til arbejdsmiljøet synliggøres ved interne uanmeldte besøg på firmaets pladser.
  • At fremme en virksomhedsånd, der opfordrer alle ansatte til at fremsætte nye ideer og forbedringsforslag, samt fortsat aktiv deltagelse i arbejdsmiljø- og miljøopgaver.
  • At der løbende gennemgåes uddannelse/træning, så medarbejdernes kvalifikationer tilpasses.

Certificering

Kvalitet og troværdighed er blandt vores vigtigste kerneværdier, og dem underbygger vi ved at have certificering indenfor miljøsanering og arbejdsmiljø.

Vejledninger

Vi henviser til Dansk Asbestforening`s vejledninger

PCB Vejledning

Bly Vejledning

Asbest Vejledning

Links

Links til eksterne ressourcer og partnere

Arbejdstilsynet – Om regler og lovstof i forbindelse med arbejdsmiljø
Center for Miljø – Om regler og retningslinjer for bortskaffelse af miljøfarligt affald (København)
Dansk Asbestforening – Om korrekt sanering af asbest, bly og PCB
Miljøstyrelsen – Om lovgivning på miljøområdet, herunder udredninger om asbest og PCB i den danske bygningsmasse
Sundhedsstyrelsen – Om retningslinjer vedr. sikring af borgernes sundhed i forbindelse med f.eks. asbest og PCB