3
6
8
6
2
4
1

Facts & Regler

Fakta PCB / Klorerede paraffiner

PCB (PolyChloreredeBiphenyl) er blandt verdens 12 farligste miljøgifte.

PCB findes i mange bygninger der er opført eller har gennemgået større renoveringer i perioden 1950-1977. Ved mistanke om PCB i bygningen bør der også undersøges for klorerede paraffiner (KP) som er et beslægtet og miljøfarlig materiale

Her støder man typisk på PCB og KP

 • Elastiske fuger, indvendig og udvendigt bl.a. ved vinduer, døre, betonelementer og murværk
 • Kantforseglingen i isoleringsruder
 • Maling indvendigt i bygninger (gulve, vægge, lofter)
 • Maling udvendigt på bygninger (facader, altaner)
 • Skridsikre gulvbelægninger

Fakta om bly og andre tungmetaller

 • Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker.
 • Bly kan medføre en sundhedsskade – selv i ekstrem små mængder.
 • Bly påvirker nervesystemet. Da børns nervesystems er under udvikling, er børn særligt følsomme, og det kan påvirke deres indlæringsevne og intelligens.
 • Bly er giftigt for vand og jordorganismer.

Bly forekommer især i bygninger er opført før ca. 1975 og findes i følgende bygningsdele:

 • Væg-, gulv- og loftmaling
 • Vinduesmaling
 • Udvendig maling på rør- og stålkonstruktioner
 • Glaserede tegl og fliser (også nyere)
 • Inddækninger

Fakta om skimmelsvamp

Betingelserne for væsket af skimmelsvamp er:

 1. Fugt
 2. Organisk materiale
 3. Varme (skimmelsvampe vokser optimalt mellem 5-25?)
 4. Ilt

Årsager til fugt i bygninger kan bl.a. være:

Vanskade (utætte rør, slanger, utæt tag m.m.)

Opstigende grundfugt (kældervægge, -gulve)

Kondens (kuldebroer, uhensigtsmæssige brugeradfærd f.eks. manglende udluftning)