3
6
8
6
2
4
1

Blysanering

Blysanering hos Scandic Entreprise

Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske byg­ninger. Scandic Entreprise oplever en stigende efterspørgsel på sane­ring af blyholdige materialer, efter at der er kommet krav om rensning af beton og tegl til genanvendelse. Dette har medført, at sanering af blyholdig bygningsmaling er blevet meget udbredt.

Registrering af bly i bygninger

Blyanalyser

Scandic Entreprise tilbyder en gennemgang af jeres bygning, byggeplads, område eller lignende for blyholdige materialer. Vi har stor erfaring med både prøvetagning samt udtagelse af prøver samt det nødvendige kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme bly i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, de steder, hvor der kan være tvivl om materialet.

Alle prøver sendes til et uafhængigt laboratorie, til analyse for bly.

Blyregistreringer

Ved ombygning, nedrivning ol. er det lovpligtig, at bygherren registrerer bly. Steder, hvor der findes blyholdige taginddækninger, termoruder, pakninger og hvor mennesker færdes, er det tilrådelig at udarbejde en egentlig blyrapport.

Scandic Entreprise udarbejder rapporter, for både bygherrer og rådgivere.

Vi afgiver tilbud på en bly-registrering og udarbejder samtidig arbejde og tidsplan.

Hvor findes bly?

Bly er et naturligt forekommende tungme­tal, som gennem mange hundrede år har været udvundet og anvendt til forskellige formål, herunder til byggematerialer. Bly optræder i byggeriet i form af såkaldt me­tallisk bly (bly i ren form), og som bly forbindelser i andre materialer, eksempelvis i maling og plast. For at bly kan håndteres forsvarligt og korrekt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor blyet findes, og hvilke koncentrationer af bly der er i materialet.

Det har længe været kendt, at bly er ska­deligt for mennesker og miljø. Anvendelsen af bly i Danmark blev derfor helt forbudt i byggeriet 1. november 2007. Nogle af de mest betydende anvendelser af bly i nybyg­geri var dog blevet forbudt tidligere.

Hvorfor er bly farligt?

Bly er et metal, der afhængig af dets kemi­ske forbindelser, kan indebære forskellige miljø og sundhedsskadelige effekter for mennesker og miljø. Bly optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i min­dre omfang gennem huden.

Statens Byggeforskningsinstitut har samlet stor viden om bly i bygninger.