3
6
8
6
2
4
1

Asbestsanering

Asbestsanering hos Scandic Entreprise

Scandic Entreprise har udført asbest sanerings opgaver siden 2010. Derfor har virksomheden meget stor erfaring samt faglig viden inden for bl.a. asbestsanering og asbest-registrering fra de mange forskelligartede opgaver, som er blevet løst professionelt gennem årene.

Scandic Entreprise er som en erfaren virksomhed speciel kendt for at kunne håndtere asbestsanering opgaver hurtigt og effektivt indenfor renovering og ombygninger, ligesom virksomheden er kendt for ordholdenhed og overholdelse af tidsplaner.

Registrering af asbest i bygninger

Asbestanalyser

Scandic Entreprise tilbyder en gennemgang af jeres bygning, byggeplads, område eller lignende for asbestholdige materialer. Vi har stor erfaring med både prøvetagning samt udtagelse af prøver samt det nødvendige kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme asbest i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, de steder, hvor der kan være tvivl om materialet.

Alle prøver sendes til et uafhængigt laboratorie, til analyse for asbest.

Asbestregistreringer

Ved ombygning, nedrivning ol. er det lovpligtig, at bygherren registrerer asbest. Steder, hvor der findes asbestholdige plader, rørisolering og hvor mennesker færdes, er det tilrådelig at udarbejde en egentlig asbestrapport.

Scandic Entreprise udarbejder rapporter, for både bygherrer og rådgivere.

Vi afgiver tilbud på en asbest-registrering og udarbejder samtidig arbejde og tidsplan.

Hvor findes asbest?

Gulvbelægning(termoplastiske gulvfliser samt PVC-gulvbelægning med asbestbagside): Kan findes i skoler, hospitaler og boliger.

Pakninger og isoleringsmateriale (bånd, snore, garn, bølgepapir, bølgepap og tæpper anvendt til pakning, tætning og varmeisolering af rør, kedler, tryk-beholdere, ovne, røgkanaler, elektriske kabler og rørbøjninger): Kan findes på rør, ventiler, flanger og kedler mv., i offentlige bygninger, skoler, fabrikker, kraftværker og hospitaler.

Asbestcement (anvendt i eternit-bølgetagplader, tagplader, vægbeklædning, klingebeklædning, fliser, formstøbt produkter): Kan forekomme i landbrugsejendomme, private boliger , industribygninger, front-og endeplader i badekar, tagudhæng, væg-og lofts beklædning, plantekasser, kaminer, cisterner, afløbsrør, tagrender, nedløbsrør, røgkanaler, hegn, tagelementer, kabelgennemføringer, ventilations skakte, altankasser.

På sprøjtede belægninger (anvendt til varme-og lydisolering, brandbeskyttelse samt beskyttelse mod kondens): Kan findes på bærende stålkonstruktioner i store eller fleretagers bygninger, som brandsikring i lofts hulrum og på lofter i svømmehaller.

Pap, papir og papirprodukter (anvendt til varmeisolering og brand-beskyttelse, el-og varmeisolering af elektrisk udstyr): Kan forekomme i tagpap og dampspærrer, kompositstål, vægbeklædninger og tagplader, belægning på brændbare plader, brandsikker laminat og rørisolering i form af bølgepap.

Fugemasser og klæbemidler (kan have været anvendt overalt): Kan findes ved tætninger omkring vinduer, badeværelser, gulvbelægninger.